Win-win on täysin uutta ajattelua kansainvälisessä politiikassa.

Win-win –ajattelu on täysin toisenlaista kuin voimapolitiikkaa. Siinä, missä voimapolitiikan ytimessä ovat väkivalta ja sillä uhkaaminen, win-win perustuu aina molemmat osapuolet huomioon ottavaan yhteistyöhön.

J Stuart Snelson kiteyttää win-win –ajattelun ytimen: ”Jotta me voimme voittaa, heidän täytyy voittaa”. Meidän voittomme ei siten ole päätavoite, vaan se, että molemmat osapuolet voittavat ja heidän voittonsa on myös meidän voittomme.

Voimapolitiikassa on aina kaksi osapuolta me ja te: me voitamme ja te häviätte. Win-win –toiminnassa ei näin ole, vaan paras tulos saadaan, kun kaikki työskentelevät yhteisen mahdollisimman suuren voiton saamiseksi.

Kaikenlaiset nollasummapelit tai tasapainotilojen etsimiset ovat tosiasiassa win-lose –pelien eri versioita eli me voitamme, te häviätte.

Win-win –toiminta soveltuu mitä parhaiten kansainväliseen politiikkaan sen kulmakiveksi. Näin ei kuitenkaan koskaan ole toimittu, vaan aina on toimittu muilla periaatteilla.

Win-win ei koskaan ole peliä tai toimintaa toista vastaan, mistä kaikki muut pelit näyttävät lähtevän. Tämä johtaa siihen, ettei yhteisellä voitolla ole ylärajaa lainkaan. On hienoa ja tuloksellista toimia sellaisen osapuolen kanssa, joka ei ole vastapuoli, vaan pyrkii parhaaseen yhteistulokseen. Sen avulla molempien tulos on suurempi kuin kumpikaan koskaan pystyy yksin saavuttamaan.

Win-win –toimintaan liittyvät läheisesti luottamus- ja emergenssi-käsitteet. Luottamus on kaiken inhimillisen yhteiselämän perusta. Jos on keskinäistä luottamusta, silloin uskalletaan toimia win-win –hengessä. Ellei ole luottamusta, pyritään varjelemaan omia etuja, toimitaan enemmänkin voimapolitiikan hengessä.

Emergenssi tarkoittaa toiminnan tulosten uutta volyymiä ja laatutasoa. Juuri win-win mahdollistaa sen, että toimintaan syntyy katalyytti, joka kiihdyttää toimintaa ja edistää voimakkaasti sen eteenpäin menoa, kuitenkaan itse kulumatta toiminnassa. Katalyytti ei koskaan ole toiminnan varsinainen prosessi, vaan sen lisätuki. Itse toiminta muodostaa sen prosessin, mikä on tarpeen tulosten saavuttamiseksi.

Karjalan win-win –palautus on todellista yhteistyötä Venäjän tai siitä irtautuneen ja itsenäiseksi julistautuneen alueen kanssa. Parhaita tuloksia ei koskaan saavuteta nykyisellä venäläisellä systeemillä, jossa lähtökohta on aina Venäjän voitto ja toisten tappio.

Voittoa ei koskaan saavuteta etupiiripolitiikalla tai Venäjän harjoittamalla geopolitiikalla. Sitä ei myöskään edistä Venäjän toteuttama imperialismi. Ajattelun on lähdettävä täydellisesti toiselta perustalta.

Venäjän kannattaa laskea, onko se voittanut mitään sillä, että se on pakkoluovuttanut Suomelta 45 000 km2. Vielä tärkeämpää sen on laskea, mitä kaikkea se on hävinnyt tällä pakkoluovutuksellaan, sillä Venäjän häviö on todella suuri.

Win-win –palautus on se prosessi, johon katalyyttivaikutus ja emergenssivaikutus kohdistuvat. Esimerkiksi palautuksen investoinnit ovat suomalaisten katalyytti. Tämä katalyytti synnyttää työtä, investointeja, hyvinvointia, liiketoimintaa, pysyviä työpaikkoja ja merkittävästi tuloja valtiolle, yrityksille ja kansalaisille.

Venäläisten katalyyttinä puolestaan on luottamuksen nousu ja siitä koituvat monet poliittiset ja taloudelliset tulokset. Kun luottamus Venäjään tai sen osaa alkaa nousta, alkaa myös kansainvälinen rahoitus suuntautua kohti Venäjää. Se on suurten mahdollisuuksien maa, vaikka ongelmiakin sillä on erittäin paljon.

Kansainvälinen yhteisö puolestaan voittaa ensisijaisesti turvallisuuden selkeällä paranemisella. Hyvä yhteistyö luo turvallisuuden tunnetta, jossa myös talous pääsee kukoistamaan.

Win-win yhdistetään usein globaalietiikan periaatteisiin. Niillä onkin paljon yhteistä ja molemmat ajattelut tukevat toisiaan. Globaalietiikka antaa win-win –toiminnalle globaalia ulottuvuutta ja legitimiteettiä.

Professori Reijo E Heinonen sanoo, ettei globaalietiikka ole yhtä kategorista ja lainmukaista kuin esimerkiksi Immanuel Kantin velvollisuusetiikka. Saksalaisen professori Hans Küngin rakentama globaalietiikka soveltuu hyvin globaaliin viitekehykseen.

Globaalietiikan ytimenä on Heinosen mukaan suuret kansainväliset uskonnot ja niiden ns. kultainen sääntö eli Jeesuksen opetus vuorisaarnassaan: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”. Matteus 7:12.

Useilla internet-sivuilla (esim. www.prokarelia.net, www.karjalankuvalehti.com, kareliaklubi.com) on runsaasti videoita, jotka kertovat lisää win-win –ajattelun ja –palautuksen eri näkökulmista. Win-win -videoita löytyy myös esim. englannin, amerikanenglannin, saksan, ranskan, venäjän, kiinan ja espanjan kielellä.Uusimmat artikkelit

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

joulukuu 02, 2015

Vesipainajainen voi olla totta pian – Vietnamissa se jo on

marraskuu 18, 2015

Muslimi-invaasio Itävallan näkökulmasta

marraskuu 05, 2015

Haluaako Greenpeace tuhota Helsingin?

lokakuu 16, 2015

Kolme kirjaa Karjalan palautuksesta

syyskuu 29, 2015